Med vår affärsmodell strävar vi alltid efter att erbjuda det lägsta priset på marknaden. I de fall vi inte lyckas, ger vår prismatch dig det lägsta priset på våra förrådshyror. Kan du hitta en konkurrent som erbjuder lägre priser på förråd än oss ser vi alltså till att matcha prisnivån.

 

Villkor för prisgaranti

  • Garantin gäller för magasineringstjänster där du som kund kan hyra förråd hos ett företag.
  • Du måste kunna dokumentera att en konkurrent har en lägre månadshyra på snarlik storlek på förråd (jämförs i SEK/m²).
  • Dokumentationen måste visa att företaget har förråd till priset tillgängligt/ledigt och kan hyras till det aktuella priset.
  • Tilläggskostnader som ej kan väljas bort inkluderas den i beräkningen när priset jämförs.
  • Tilläggstjänster som bärhjälp, transport eller packmaterial omfattas inte av prisgarantin.
  • Priset jämförs med företag som är verksamma inom Stockholms Kommuns gränser.
  • Vi matchar mot återförsäljare som bedriver sin verksamhet i Sverige, dvs klassas som en svensk juridisk person och har ett fysiskt säte/svensk adress, har registrerad omsättning i Sverige samt följer de lagar och skatter som gäller i Sverige. Vidare behöver de vara anträffbara när det gäller garantier och service för svenska konsumenter.